A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Španělsko - Menorca - Průvodce

  • Je ostrov náležící Španělsku, druhý největší v souostroví Baleáry. Je přibližně 50 km dlouhý a asi 16 km široký. Má rozlohu 668 km². Žije na něm přibližně 82 000 obyvatel. Hlavním městem je Mahon.

Historie

  • Ve starověku ostrov patřil nejprve Kartágu a potom Římu. V 5. století byl dobyt Vandaly a na konci 8. století Araby. Od 13. století byl pod vládou Aragonie, jež se později stala částí Španělska. V roce 1708 byl osazen Brity, kteří ho udrželi 70 let, s výjimkou let 1756 až 1763, kdy byl obsazen Francií. V roce 1782 byl obsazen Španělskem a v roce1798 opět Brity. Od roku 1803 je součástí Španělska.
Poslední editace textu: 1.4.2012 15:53
REKLAMA