A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Španělsko - Andalusie - Průvodce

Andaluská španělština není oficiálně uznávaným jazykem jako je například galicijština. V Andalusii se hovoří španělsky, nicméně od „čisté madridské“ španělštiny se v několika ohledech liší.

Samozřejmě ti z vás, kdo hovoří španělsky se určitě domluví, pro začátečníky bude ale možná zprvu těžké zvyknout si na jihošpanělský přízvuk, časté zanikání koncových souhlásek, či celých slabik.

Můžete Andalusany požádat, aby hovořili pomaleji a srozumitelněji, ale to se jim podaří při první větě.

V turistických oblastech (zejména na Costa del Sol) se ale téměř bez problému domluvíte anglicky. V tradičnějších městech jako je Sevilla už to ale není tak lehké. Kromě informační kanceláře pro turisty jsem nepotkala osobu, která by hovořila anglicky.

Pro začátečníky připojuji níže uvedený slovníček základních pojmů, pro pokročilejší snad jen zmíním určitě lingvistické zvláštnosti:

- záměna r a l, tedy ze slova cultura vznikne curtura
- zánik koncového s : adios [adiò] - změna koncového ado na ao: cansado [kansáo] - podobná změna platí u koncového edo, ido: dedo [déo]- prst, comido [komío]
- tzv. aspirace (přídech) počátečního h: hoyo [hóyo] - také g a j se vyslovují aspirovaně: gitano [hitáno], jirafa [hiráfa]

a mnoho dalších rysů…

K základnímu pozdravu Španělé připojují ještě běžné „qué tal?“ (jak se máš), na které se mnohdy nečeká ani odpověď. Jde o zdvořilostní frázi, na kterou vždy odpovídejte kladně, tedy že se máte dobře. Neslyšela jsem Španěla, který by odpověděl, že se má špatně. Takže ačkoliv my Češi máme tendenci na podobné otázky odpovídat frázemi typu: jde to, ale jo, špatně… ve španělštině na pesimismus zapomeňte.

Obecně lze říci, že jsou Španělé otevření a rádi se baví a povídají si. Proto se nebojte mluvit, i když umíte pouze základy. Ihned se s vámi budou snažit komunikovat a ocení i to málo, co jste se zatím snažili naučit.

Proto připojuji některá pravidla výslovnosti ve španělštině a slovníček alespoň základních frází a slov, které byste mohli a měli před odjezdem znát.

Výslovnost

- samohlásky se vesměs čtou stejně jako v češtině, nerozlišují se samohlásky dlouhé a krátké. Čárka nad samohláskou znamená přízvuk.
- měkké i se nezměkčuje, např. el niňo – el nyňo
- y se před i po samohlásce vyslovuje jako j: el rey – el rej

- c se před a,o,u vyslovuje jako české k: cacao – kakao, color – kolor, Cuba – Kuba
- před e,i se vyslovuje jako české s: Cecilia – Sesilia
- ch se čtě jako č: checo – čéko
- rr se čte jako více kmitné (vrčivé) r – podobně jako v českém citoslovci brrr
- h je hláska němá, ve španělštině se nečte: hotel – otel
- g má podobně jako c několik pravidel:
- před a,o,u se čte jako g : Gabriel, gota
- před e, i se čtě jako české che, chi: Argentina – Archentyna, gente – chente
- gue, gui se čtě jako české ge,gi: guerra – gerra
- gua, guo se čte jako gua, guo (nikoliv gva,gvo)
- güe, güi se čte jako gue, gui: - ll se čte jako j: Sevilla – Sevija
- ñ se čte jako české ň, pouze se liší v psaní háčku (ve španělštině vlnovka)

Slovníček základní pojmů

Dobrý den – Buenos días
Dobré odpoledne – Buenas tardes
Dobrý večer, dobrou noc – Buenas noches
Ahoj – Hola (univerzální pozdrav, něco jako české: zdravím)
Sbohem – Adiós
Nashle později – Hasta luego
Nashle zítra – Hasta mañana
Děkuji – Gracias
Není zač – De nada
Prosím – Por favor
Jak se máš? Jak je? – ¿Qué tal?
Dobře/špatně – Bien/mal
Voda – el agua
Pivo – la cerveza
Supermarket – el supermercado
Pláž – la playa
Otevřeno/zavřeno – Abierto/cerrado
Peníze – el dinero
Směnárna – el cambio
Účet – la cuenta
Toalety – los servicios, los aseos
Žena – la mujer
Muž – el hombre
Vlevo/Vpravo – a la izquierda/a la derecha
Kolik to stojí? – ¿Cuánto vale?
Vchod/východ – la entrada/la salida
Jmenuji se … – Me llamo … Jsem z České republiky – Soy de la República Checa
Pondělí, úterý, středa čtvrtek, pátek, sobota, neděle – lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo

Číslovky 0-20

0…cero
1…uno 6…seis 11…once 16…dieciséis
2…dos 7…siete 12…doce 17…diecisiete
3…tres 8…ocho 13…trece 18…dieciocho
4…cuatro 9…nueve 14…catorce 19…diecinueve
5…cinco 10..diez 15…quince 20…veinte

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud